Kitaplarım

Mesnevi

Mesnevi üzerine yazdığım kitapları görebileceğiniz bölümdür...

Divan Edebiyatı

Divan Edebiyatı üzerine yazdığım kitapları görebileceğiniz bölümdür...

Halk Edebiyatı

Halk Edebiyatı üzerine yazdığım kitapları görebileceğiniz bölümdür...

Tasavvuf

Tasavvuf üzerine yazdığım kitapları görebileceğiniz bölümdür...

Eğitim

Eğitim üzerine yazdığım kitapları görebileceğiniz bölümdür...

Kültür

Kültür üzerine yazdığım kitapları görebileceğiniz bölümdür...

Gezi-Rehber

Gezi üzerine yazdığım kitapları/rehberleri görebileceğiniz bölümdür...

Düzenleyicilik(Editörlük)

Katkıda bulunduğum kitap ve çalışmaları görebileceğiniz bölümdür...

Mesnevi Kitapları

Mesnevi'nin Ruhu, İstanbul: İnsan Yayınları, 2020.

Başımdan Geçmeyen Hikâyeler, İstanbul: İz Yayınevi, 2020.

Mesnevi’den Hayvan Hikâyeleri. KISBÜ: İstanbul, 2017, 96 s.

Mesnevi Üzerine Araştırmalar, İstanbul: H Yayınları, 2010, 216 s.

Türk Edebiyatında Mesnevi Tercüme ve Şerhleri, İstanbul: Pan Yayınevi, 2008.

İsmail Hakkı Bursevî, Rûhü’l-Mesnevî Mesnevi Şerhi, İstanbul: İnsan Yayınları, 2004, 1174 s.

Divân Edebiyatı Kitapları

Güler Averbek ve Turgay Şafak ile birlikte. Gönül Erlerinin Vasıfları Emiri’nin Sıfatü’l-Aşıkin Tercümesi, İstanbul: Büyüyen Ay Yayınevi, 2019.

Şiir, Şair ve Peygamber’e Dair, İstanbul: Ötüken Yayınları, 2018.

Arap edebiyatı tarihçileri Arap şiirini câhiliye, erken dönem İslâm (Hz. Peygamber ve Hulefa-i Raşidîn), Emeviler, Abbasiler, Türk dönemi ve çağdaş dönem olmak üzere altı ayrı devrede ele alırlar. Bu kitabın konusu ise erken dönem İslâm’ın Hz. Peygamber’in yaşadığı dönem ile sınırlı olan kısmıdır. Şiir, Hz. Peygamber’e vazifesinin tebliğ edilmesinden vefatına kadar geçen 22 yıllık sürenin üç farklı döneminde üç farklı şekilde değerlendirilmiştir. İlki vahyin başladığı ...

Kaside-i Masnua yahut Şehzade Mustafa Medhiyyesi, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2013.

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yazma Eserler Katalogu, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 2009.

Serbestzâde Ahmed Hamdî İskilibî, Divân-ı Hamdî, İstanbul: Pan Yayınevi 2004, XVIII, 117 s.

Halk Edebiyatı Kitapları

Anonim Halk Edebiyatı. İstanbul: Pati Yayınları, 2014, 159 s.

Hz. Ali’nin Kan Kalesi Hikayesi, İstanbul: Pan Yayıncılık, 2011, 141 s.

Annemden Duyduklarım: Kutluca Köyü Atasözleri ve Deyimleri, İstanbul: Pan Yayıncılık, 2006, 112 s.

Tasavvuf Kitapları

Mi'râc'ün-Nebi Aleyhisselâm

Melâmilik - Haz. İsmail GÜLEÇ, İstanbul: İz Yayıncılık, 2022

M. Sadık Vicdânî, Hurufilik ve Bektaşilik, Ne İdiler ve Nasıl Kaynaştılar? Yay. Haz. İsmail GÜLEÇ, İstanbul: İz Yayıncılık, 2016, 286 s. İkinci Baskı, İz Yayıncılık,

Nasreddin Hoca’nın Biri Bir Gün: Nasreddin Hoca Fıkralarının Tasavvufi Yorumu, İstanbul: İz Yayıncılık, 2012, 144 s.

Lütfi Filiz, Evveli Nokta Ahiri Nokta; Noktadan Noktaya Ömr ü Hayatım, haz. Şenol Filiz, İsmail Güleç, İstanbul: Pan Yayıncılık, 2006, 262 s.

Eğitim Kitapları

Üniversite Nedir?, İstanbul: Pati Kitap, 2022.

"Üniversite Nedir?" sadece kitabın başlığı değil aynı zamanda yanıtını aradığım bir soru. Üniversite tarihinden söz eden kitaplarda, bizdeki yükseköğretimden söz edilmiyor. Bizdekilerde de Batı'dakilerden. Ayrıca, günümüz üniversiteleri bambaşka bir konu. Bunun üzerine bir de akreditasyonu koyalım. Bunlar ayrı ayrı okunduğunda bazı şeylerin oldukça eksik kaldığını düşünürdüm. Bu yüzden, hepsini bir araya getirdim ve kendim için bir kitap yaptım. Benim gibi merak edenlerin dikkatine sunmaktan onur duyuyorum.

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Etkileşim. (Engin Ömeroğlu ile birlikte). Ankara: Nobel Yayıncılık, 2020.

Üniversiteye Dair Muhtelif Yazılar. İstanbul: Pati Kitap, 2020.

Üniversiteye öğrenci olarak ilk adım attığım tarih 1989’un Eylül’ü idi. O günden beri üniversitedeyim ve üniversite ile iç içeyim. Öğrenciliğimde Enderun Kitatevi’nde çalıştım ve müşterilerimizin büyük bir kısmı üniversite çevresindendi. Dolayısı ile üniversite ile irtibatım sadece öğrencisi olmaktan ibaret değildi ve hep üniversitenin çevresindeydim. Mezun olduktan iki sene sonra da araştırma görevlisi olarak üniversiteye intisap edince bu sefer içine de girmiş oldum.

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmalar Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak ...

Türkçe Öğrenen Yabancılar İçin Türk Edebiyatı Antolojisi. Haz. İsmail Güleç, Bekir İnce, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları, 2018, 157 s.

Metinlerle Eğitim Tarihi, Sakarya: SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015, 164 s.

Ortaçağ’da Şövalyelik ve Şövalye Eğitimi, Sakarya: SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınları, 2014, 219 s., 2. Baskı İstanbul: Denizler Kitabevi, 2015.

Kültür Kitapları

Dem bu dem demlen bu demden. İstanbul: Pati Yayınları, 2016, 181 s.

Ben Kaç Kişiyim? İstanbul: İz Yayınları, 2015, 144 s.

Gezi Kitapları/Rehberleri

Kıbrıs Gezi Rehberi, Derin Tarih Dergisi Eki, Temmuz 2022

Lefkoşa Suriçi Rehberi. Mağusa: Adakent Üniversitesi, 2020

Gazi Mağusa Gezi Rehberi. Kıbrıs, Adakent Üniversitesi Yayınları, 2019.

Orta ve Kuzey Yunanistan Türbe ve Tekkeleri. İstanbul: Vakıf Araştırmaları Merkezi, 2019.

Bulgaristan'ın Manevi Bekçileri. Balmed: İstanbul, 2018, 208 s.

Kıbrıs'ın Manevi Atlası, Lefkoşa: KISBÜ, 2018, 184 s.

Kıbrıs'ın Manevi Mimarları, Lefkoşa: KISBÜ, 2016, 96 s.

Düzenleyicilik(Editörlük)

Edebiyat/Tarih/Kültür

Rumeli'de Osmanlı Vakıfları Üzerine Araştırmalar, haz. Ahmet Kala, İsmail Güleç, Ömer Said Güler. İstanbul: Vakıf Araştırmaları Merkezi, 2020.

Cami-i Rum-ili Köstendilli Süleyman Şeyhi. İsmail Güleç ve Ömer Said Güler. İstanbul: Vakıf Araştırmaları Merkezi, 2020.

Sürgün Bir Şeyhe Armağan Atpazari Kutup Osman Efendi. Ed. İsmail Güleç, Ali Namlı, Ömer Said Güler, İstanbul: KİSBU, 2019, 222 s.

Adalarda Türk-İslam Kültürü, haz. İsmail Güleç, Oğuz Karakartal. Lefkoşa: Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, 2018.

Kıbrıs’ın Fethi ve Hala Sultan, haz. İsmail Güleç, Haşim Şahin. Lefkoşa: Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, 2017.

Eğitim

IV. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı. yay. haz. İsmail Güleç, Halil İbrahim Sağlam, Özcan Erkan Akgün. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, 2015.

III. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı 12 Haziran 2014. yay. haz. İsmail Güleç, Halil İbrahim Sağlam, Özcan Erkan Akgün. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, 2014.

II. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı 12 Haziran 2014. yay. haz. İsmail Güleç, Halil İbrahim Sağlam, Özcan Erkan Akgün. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, 2014.

VII. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı. yay. haz. İsmail Güleç, Halil İbrahim Sağlam, Özcan Erkan Akgün. Sakarya : Sakarya Üniversitesi, 2015.

VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı. yay. haz. İsmail Güleç, Özcan Erkan Akgün, Mustafa Bayrakçı. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, 2013.

Türkçe Eğitimi

III. Türkçe Eğitimi Bölümleri Çalıştayı: Türkçe Öğretmeni Yeterliği. (11 Haziran 2015 Sakarya Üniversitesi). yay. haz. İsmail Güleç, Alpaslan Okur. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yayınları, 2015.

II. Türkçe Eğitimi Bölümleri Çalıştayı: Lisansüstü Eğitim-Dersler (19 Nisan 2013): Sakarya). yay. haz. İsmail Güleç, Alpaslan Okur. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, 2013.

Yabancılara Türkçe Eğitimi

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yeni Yönelimler New Trends in Teaching Turkish as a Foreign Language. 5. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi 5th International Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language 25-26 Haziran 2019 Athena. Ed. İsmail Güleç, Eleni Sella, Alpaslan Okur, Bekir İnce. Sakarya: Sakarya Üniversitesi TÖMER Yayınları, 2019.

Research in Second Language Education, ed. İsmail Güleç, Bekir İnce, Alpaslan Okur. Peter Lang: Frankfurt, 2017.

Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Araştırmalar, yay. haz. Alpaslan Okur, Bekir İnce, İsmail Güleç. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, 2016.

1st International Symposium of Teaching Turkish as a Foreign Language, ed. İsmail Güleç, Bekir İnce, Peter Lang: Frankfurt, 2016.

İki Dillilik ve Avrupalı Türkler

II. Uluslararası Avrupalı Türkler ve İkilillilik Çalışmaları Kongresi. Ed. İsmail Güleç, Belma Haznedar ve Bekir İnce. İstanbul: Türkiye Maarif Vakfı, 2020.

III. Avrupalı Türkler Anadili Eğitimi Çalıştayı: (21 Mayıs 2013 Münih). yay. haz. Alpaslan Okur, İsmail Güleç, Sakarya: Sakarya Üniversitesi, 2016.

Yurtdışında Türkçe-Türk kültürü eğitmen ve öğretmeni yetiştirme-geliştirme programı (ders notları). yay. haz. İsmail Güleç, Alpaslan Okur. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014.

II. Avrupalı Türklerin Anadili Eğitimi Çalıştayı, İki Dilli ve Çok Dilli Eğitim Veren Öğretmenlerin Yeterlikleri 24 Nisan 2015 Ghent, yay. haz. İsmail Güleç, Bekir İnce, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yayınları,

2015. I. Avrupalı Türkler Anadili Eğitimi Çalıştayı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri (6 Haziran 2013 Sakarya Üniversitesi). yay. haz. İsmail Güleç, Bekir İnce. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, 2013.

Kitap ve İlgili Konuları Üzerine Söyleşiler

Baba bu kitabı niye yazdın?

Şemseddin Sivasi'nin Nutk-ı Şerifi

Tasavvufi Halk Edebiyatı - Yunus Emre

ismailgulec.net