Yaman değil, Yanan Dede

Yaman Dede’yi tanıyanlar, bilenler onu anlatırken üzerinde durdukları, bahsetmeden geçemedikleri konu onun has bir Hz. Peygamber aşığı olmasıdır. Talebeleri ondan bahsederken onun mutlaka bu yönüne işaret eder, ders anlatırken konu Hz. Peygamber’e geldiğinde göz yaşlarına hakim olamamasını anlatırlar. Dersi ağlayarak anlatırmış. Meşhur hikayedir, hep anlatılır. Bir gün Yaman Dede, Galata Mevlevihanesi’ne giderken yolda sendeler ve düşmemek için duvara yaslanır. Talebelerinden biri görür ve koşarak yanına gelir. “Aman hocam, iyi misiniz, hemen hastaneye gidelim.” Diyecek olur. Yaman Dede duyanın aklından hiç çıkmayacak şu cevabı verir:

- İyiyim oğlum, sadece aklıma Resulullah geldiğinde böyle oluyorum.

Yaman Dede, Hz. Peygamber aklına geldiğinde kendini kaybedecek kadar ona âşık biridir. Allah’ın habibini, aklına geldiğinde dizleri tutmayacak, nefesi daralacak kadar sever. Allah’ın resulünü bu kadar sevmeyen biri;


Gönül hûn oldu şevkinden boyandım yâ ResûlallâhNasıl bilmem bu nîrâna dayandım yâ ResûlallâhEzel bezminde bir dinmez figândım yâ ResûlallâhCemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ ResûlallâhSözleri ile başlayan şiiri yazabilir miydi? Yahya Kemal’in;


Yüz sürdü gerçi pâyine çok Müslüman DedeMolla-yı Rûm görmedi bundan Yaman DedeDiyeceği kadar Mevlana’ya aşık ve Mevlevi yoluna sadık Yaman Dede’nin sözleri yakıcı bir şiiri daha var.


Yak sînemi âteşlere efgânıma bakmaRûhumda yanan âteş ü nîrânıma bakmaHiç sönmeyecek aşkıma îmânıma bakmaAğlatma da yak hâl-i perîşânıma bakma
Ağlatma ki âlâmımı tahfîfe de başlarAğlatma serinletmededir bağrımı yaşlarRahmetme sakın gerçi dayanmaz buna taşla

r

Ağlatma da yak hâl-i perîşânıma bakma
Yaşlar akarak belki uçar zerresi aşkınÂteşle yaşar yaşla değil yâresi aşkınYanmakdır efendim biricik çâresi aşkınAğlatma da yak hâl-i perîşânıma bakmaBöyle bir şiiri ancak aşk-ı hakîkî ateşiyle yanan kavrulan bir gönül sahibi,
Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sendiyebilen biri söyleyebilirdi. Yaman Dede de aşk-ı hakîkî ile yanıp tutuşnaktadır, yanan kalbine deva aramaktadır. Devası Hz. Peygamber’in muhabbetinde ifnâ olmaktır.

Dede, bu şiirinde hep yanmaktan yakılmaktan bahseder. Yanmak, yakılmak arzusu ile doludur. Yanmadan bir önceki hâl inleme, feryad u figân etme hâli ona yetmez. O hâline bakılıp merhamet edilmesini istemez. O daha fazlasını ister. Daha fazlası ise ateşler içinde yanmaktır.

Ağlatılmak da istemez. Çünkü o, gözyaşlarının ateşini söndürmesinden, dindirmesinden ve kalbinin hararetini azaltmasından endişe eder. Taşların bile dayanamayacağı sıkıntıya katlanır ve bu haline acınılmasından hoşlanmaz, istemez. Perişan haline bakılmadan yanmak, yakılmak ister.

Gözyaşlarının akmasını istememesinin bir nedeni de aşkının zerresi, damlaların içine gizlendiğini düşünmesi. Gözyaşı damladıkça aşkının zerresi de çıkacaktır vücudundan. Bu ise Yaman Dede’nin hiç istemediği bir şeydir. O, aşk yarasının gözyaşlarıyla değil, ateşle yaşayacağını düşünür. Yani aşk yaralarının iyileşmesini istemez. Aşkının delili olarak kalmasını ister. Bu aşkın bir tane çaresi vardır: Yanmak. Yanmadıkça derdi bitmeyecektir. Hacı Bayram’ın dediği gibi:


N’oldu bu gönlüm, n’oldu bu gönlümDerd ü gamınla doldu bu gönlümYandı bu gönlüm, yandı bu gönlümYanmada derman buldu bu gönlüm
Yan ey gönül yan, yan ey gönül yanYanmada oldu derdine dermanPervane gibi, pervane gibiŞem'ine aşkın yandı bu gönlüm
Pervâne gibi aşkının ateşine yanan bir gönle sahiptir.
Şem ü PervâneYaman Dede’nin bu şiirini okuyunca aklıma hemen Şem ü Pervâne mesnevisinin kahramanlarından Pervâne geldi. Geceleri gördüğü ışığın etrafında dönen pervanenin klasik şiirimizde âşığın sembolüdür. Muma (şem‘) olan aşkından dolayı onunla vuslatı ister. Ancak bunun da bir bedeli vardır. Mumla birlikte yanmak. Pervane, etrafında döndüğü mum ışığına her dönüşte biraz daha yaklaşır. En sonunda da kendini aleve atar ve yanar. Bu bizim edebiyatımızda âşığın ma’şuğuna vuslatıdır.

Şem‘ sevgilinin yanı sıra “ilâhî nur, mürşid-i kâmil, Kur’an, Hz. Peygamber” gibi anlamlara gelecek şekilde de kullanılır. Yaman Dede bu şiirinde pervanedir ve zikretmediği maşuğu da Hz. Peygamber’dir.

Şimdi siz söyleyin lütfen. Hz. Peygamber aşkıyla yanan, kavrulan birine Yanan Dede demekte haksız mıyım?

Not: Yaman Dede hakkında daha fazla bilgi için Mustafa Özdamar’ın biyografik eseri ile Sadık Yalsızuçanlar’ın Diyamendi’sini tavsiye ederim.
Bu yazıyı, Facebook'ta paylaşayım...

Bu yazıyı, Twitter'da paylaşayım...

Bu yazıyı, LinkedIn'de paylaşayım...

Bölümler

Yazılarım

Yazılarımı okuyabileceğiniz sayfadır.

Kitaplarım

Kitaplarımı görebileceğiniz sayfadır.

Basında

Basındaki haberleri görebileceğiniz sayfadır...

Etkinlikler/Takvim

Tüm etkinlik, toplantı ve konuşmalarımın haberini takip edebileceğiniz sayfadır.

Videolar

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun felsefi temelleri

"Devlet olma imkanı" ne anlama gelir?
Felsefi açıdan devletin kuruluşu ne anlama gelir?
"1302 yılı Osman Gazi'nin devletleşme iddiasını ortaya attığı bir tarihtir."
Bir devletin başlangıcı neden önemlidir?
Osmanlı bir beylik iken devlet kurma imkanına sahip miydi?
29:05 Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun felsefi temelleri
42:12 Bir rüyadan devletin kurulmasına Osmanlı'nın ortaya çıkış serüveni
Felsefi açıdan bir devletin kuruluşu ne anlama gelir?
Menkıbe ve hikayelerin siyasi hafızayı korumaya katkısı nedir?
"Osmanlı Devleti'nin Türk devltlerinden farkı tahta tüzel kişilik kazandırmasıdır"
Osmanlı'nın kuruluşuna dair anlatılan menkıbeler neden önemli?
Rüya ile Osmanlı Devleti'nin kurulması arasında nasıl bir ilişki var?
Siyasi bağlamda hafıza ve hatıra arasındaki fark nedir?
Devletin sürecinde köken ve kimlik ne derece belirleyicidir?
İdeoloji olmadan devlet kurmak mümkün mü?
Devletin kurulması ile mekan arasında ilişki var mı?
Reayanın (Tebaa-Halk) devlet üzerinde ne kadar söz hakkı olabilir?
Osmanlı Devleti kendine has bir yönetim modeli oluşturabildi mi?

Bir Tutam Karanfil filmi üzerine

Sinema anlatısında kısa ve uzun metraj film İnsana dair hikayelerin sinemaya aktarılması Yönetmen için sinema ne anlama geliyor? Hikaye ve senaryo arasında nasıl farklar var? Senaryo yazarken nelere dikkat edilmeli? Dizi senaryosu ile film senaryosu arasında fark var mı? Film yapımında yönetmenin rolü Yönetmen yaklaşımının sinemaya yansımaları Senarist ve yönetmen ilişkisi nasıl olmalı? Sinemada kuram, yöntem ve eleştiri Ses ve müziğin sinema üzerine etkisi Mekan filmin başarısını ne kadar etkiler? Dijital platformlar sinemayı nasıl etkiledi? "Benim küçük sözlerim" filminin hikayesi Yönetmen Bekir Bülbül'ün "Bir Tutam Karanfil" sinema filmi "Bir Tutam Karanfil" filminin hikayesi

ismailgulec.net