Hastalığı yenmek

Konuştuğumuz lisan ile inancımız arasında derin bir bağ olduğunu hiç düşündüz mü? Kişiyi, imanı konuşturur veya kişinin konuşmasından imanı anlaşılır.

Ne demek istiyor bu adam dediğinizi duyar gibi oluyorum. O zaman konuyu biraz daha açayım.

Malum birkaç gün önce bayramdı. Her bayram olduğu gibi büyükler, eş, dost ve akraba arandı, ziyaret edildi. Bir araya gelindi, muhabbetler edildi. Şahidi olduğum bir muhabbette konuşanlardan birinin geçmiş olsun demesinden telefonun diğer ucunda olanın hasta olduğu anlaşılıyordu. İmanından ve ahlakından zerre kadar şüphe duymadığım bu arkadaşımız dostuna “Sen bu hastalığı yenersin, yeneceksin” mealinde lakırdılar edince dikkatimi çekti ve düşünmeye başladım.

Aynı konuşma babalarımız dedelerimiz arasında geçse hiçbirinin ağzından “Sen bu hastalığı yeneceksin” sözü çıkmazdı. Mevlam tez vakitte afiyet ihsan buyursun, iade-i sıhhat dilerim, Allah şifa versin veya buna benzer bir dua cümlesi söylerlerdi.

“Hastalığı yenersin” ile “Allah şifa versin” arasında kanaatimce büyük fark var ve bir mümin asla sen bu hastalığı yenersin sözünü söylemez. Hastalığı yenmek ne demek? Hastalıkla güreş mi yapıyorsunuz? Yoksa bir yarışa mı katılacaksınız? Yeneceğinizi iddia ettiğiniz hastalığın ne olduğunu hiç düşündünüz mü?

Bir mümin, asla hastalığı yenmeyi düşünmez. Hasta olduğunda Allah’a şükreder, şifasını ondan ister. Muayenesini olur, ilaçlarını kullanır, doktorun tavsiyelerine uyar ve şifa-yâb olmak için dua eder. İyileşince de hastalığı yendiğini düşünmez, şifa bulduğunu bilir ve bunun için Allah’a şükreder, o şifaya vesile olduğu için de doktora teşekkür eder.

Peki “Hastalığı yendim, yeneceğim” diyen kişi ne yapmış olur? Allah’ı aradan çıkarmış olur, Allah’ı unutmuş olur. Allah’ı unutmak ise gafletlerin en büyüğüdür ve bu dünya sınavında başımıza gelebilecek en büyük musibettir.

Niye hasta oluruz?

Bu soruyu bir kalp doktoruna sorsanız size on bin türlü açıklama yapar. Hepsi de doğrudur. Bir gönül doktoruna sorsanız size dört neden sıralar. İlki yaptığınız bir hatanın bedeli olarak hasta olursunuz. Bu hata bile bile rüzgârda durmak, istiap haddinden fazla yemek, bir yerden düşmek gibi maddi bir hata olabildiği gibi bir mazlumu incitmek, bir fakiri kırmak, bir çocuğu üzmek, birine haksızlık etmek de olur. Allah, bazı günahların cezasını öte dünyaya bırakmaz. Yapılan bir hatanın cezası bazen hastalık şeklinde tezahür eder.

İkincisi bir şeye sahip olma arzusunun bir istekten bir takıntıya dönmesi, yani aşırı dünya sevgisi. Çok para kazanmak, makam ve mevki sahibi olmak, eğlenmek veya bu dünyaya ait bir süse aldanmak ve onun peşinde koşmak. Bu bize Hakk’ı ve bu dünyaya neden geldiğimizi unutturur. Allah de bize bunu hatırlatmak için bize hastalık verir.

Üçüncüsü ise diğerleri gibi bir sebebe bağlı değildir. İmtihan ve olgunlaşmamız için gönderilen yardımcıdır. Hiçbir hatamız veya günahımız olmadığı halde hasta oluyorsak bunu bir imtihan olarak görür, sabrederiz. Dördüncü ise Kanûnî’nin;

Halk içinde muteber nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi

Beytinde dile getirilen hikmeti kavramamız içindir. Hasta olduğumuzda hastalığı yenmeyi düşünmek hastalığın bize verdiği mesajı hiç anlamamış olmak anlamına geliyor.

Konuşurken kullandığımız ifadeler, seçtiğimiz kelimeler bizim imanımızı ve itikadımızı gösterir, derken kastettiğim budur.

Mevlam, hasta kullarına şifalar, yakınlarına sabırlar ihsan eylesin.
Bu yazıyı, Facebook'ta paylaşayım...

Bu yazıyı, Twitter'da paylaşayım...

Bu yazıyı, LinkedIn'de paylaşayım...

Bölümler

Yazılarım

Yazılarımı okuyabileceğiniz sayfadır.

Kitaplarım

Kitaplarımı görebileceğiniz sayfadır.

Basında

Basındaki haberleri görebileceğiniz sayfadır...

Etkinlikler/Takvim

Tüm etkinlik, toplantı ve konuşmalarımın haberini takip edebileceğiniz sayfadır.

Videolar

Edebiyatımızda Mitolojik Unsurlar

Mit: Milletlerin, özellikle Yunan ve Latinler’in eski çağlardaki tanrı, yarı tanrı ve kahramanlarının olağanüstü mâceralarını anlatan efsânelerin bütünü.

Mitoloji, mitler olarak adlandırılan kültürel ögeler arasındaki dini masalların ve bu tarz anlatıların incelenmesi ve yorumlanması şeklinde tarif edilir. Bu tür hikayeler insanlık durumunun çeşitli yönlerini ele alır. Mitler, belirli bir kültürün bu konularda sahip olduğu inanç ve değerleri ifade eder.

Bu videoda Dede Korkut hikayelerinden Basat’ın Depegöz’ü Öldürmesi Hikâyesini Yunan mitolojisi ile mukayeseli okumaya çalışıyoruz.

Metinlerle Eğitim Tarihi
Baba bu kitabı niye yazdın?

Metinlerle Eğitim Tarihi, 2012-2104 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları Tezsiz Yüksek Lisans Programında verdiğim aynı adla verdiğim dersin notlarından oluşuyor.

Çin, Hind, Sümer, Mısır, Yahudilik, Yunan, Roma ve Hristiyanlıkla ilgili muhtelif metinlerde eğitim ile ilgili bölümlerinin özetlenmesinden ve kısa örneklerden oluşuyor.

ismailgulec.net