Denemelerim

Etkinlik Takvimi

31 Mar 2020;
09:00PM - 11:00PM
Enderun Sohbetleri

Kimler Sitede

299 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Ziyaretçiler

Bugün 152

Dün 142

Haftalık 890

Aylık 5073

Tüm Zamanlar 343576

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Mesnevi Kitaplarım..

 
 

 

 

 

 

 

Kitaplarım

Kitaplarım (0)

 1. Nabizade Nazım, Karabibik, neşre haz. İsmail Güleç, İstanbul: Enderun Yayınevi, 1994 28 s.
 2. Bir Bibliyografik Biyografi Denemesi Katip Çelebi, Hayatı Kişiliği ve Eserleri, İstanbul, Pati Yayınları 1998, VIII, 49, 7 s.
 3. Yusuf bin Yakub el-Halveti, Tenbihü’l-Gabî fi Rü’yeti’n-Nebî sad. İsmail Güleç, İstanbul: Bedir Yayınevi 1998, 95 s.
 4. Mehmet Rauf, Eylül, Latin harflerine aktaran İsmail Güleç, İstanbul: Enderun Yayınevi 1999, 256 s.
 5. Yâr Elinden Gelen Bâde, Aşık Yusuf Kemter’in Nutukları, haz. İsmail Güleç, İstanbul: Anadolu Aydınlanma Vakfı 2001, 272 s.
 6. Abdülaziz Şenol, Kenzî Divânı, yay. haz. Saim ÖZTAN, Seyhun BESİN, Şenol FİLİZ, İsmail GÜLEÇ, İstanbul, Pan Yayınevi 2002, 423 s.
 7. Lütfi Filiz, Fânî Divânı, yay. haz. Seyhun BESİN, Şenol FİLİZ, İsmail GÜLEÇ, İstanbul, Pan Yayınevi 2002, 309 s.
 8. Lütfi Filiz, Fânî’den Öğütler, yay. haz. Seyhun Besin, Şenol Filiz, İsmail Güleç, İstanbul, Pan Yayınevi 2003, 478 s.
 9. İsmail Hakkı Bursevî, Rûhü’l-Mesnevî Mesnevi Şerhi, İstanbul: İnsan Yayınları, 2004, 1174 s.
 10. Serbestzâde Ahmed Hamdî İskilibî, Divân-ı Hamdî, İstanbul: Pan Yayınevi 2004, XVIII, 117 s.
 11. Annemden Duyduklarım: Kutluca Köyü Atasözleri ve Deyimleri, İstanbul: Pan Yayıncılık, 2006, 112 s.
 12. Lütfi Filiz, Evveli Nokta Ahiri Nokta; Noktadan Noktaya Ömr ü Hayatım, haz. Şenol Filiz, İsmail Güleç, İstanbul: Pan Yayıncılık, 2006, 262 s.
 13. Türk Edebiyatında Mesnevi Tercüme ve Şerhleri, İstanbul: Pan Yayınevi, 2008.
 14. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yazma Eserler Katalogu, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 2009.
 15. Mesnevi Üzerine Araştırmalar, İstanbul: H Yayınları, 2010, 216 s.
 16. Hz. Ali’nin Kan Kalesi Hikayesi, İstanbul: Pan Yayıncılık, 2011, 141 s.
 17. Nasreddin Hoca’nın Biri Bir Gün: Nasreddin Hoca Fıkralarının Tasavvufi Yorumu, İstanbul: İz Yayıncılık, 2012, 144 s.
 18. Kaside-i Masnua yahut Şehzade Mustafa Medhiyyesi, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2013.
 19. Anonim Halk Edebiyatı. İstanbul: Pati Yayınları, 2014, 159 s.
 20. Ortaçağ’da Şövalyelik ve Şövalye Eğitimi, Sakarya: SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınları, 2014, 219 s., 2. Baskı İstanbul: Denizler Kitabevi, 2015.
 21. Metinlerle Eğitim Tarihi, Sakarya: SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015, 164 s.
 22. Ben Kaç Kişiyim. İstanbul: İz Yayınları, 2015, 144 s.
 23. Dem be dem demlen bu demden. İstanbul: Pati Yayınları, 2016, 181 s.
 24. M. Sadık Vicdânî, Hurufilik ve Bektaşilik, Ne İdiler ve Nasıl Kaynaştılar? Yay. Haz. İsmail GÜLEÇ, İstanbul: İz Yayıncılık, 2016, 286 s. İkinci Baskı, İz Yayıncılık, 2017.
 25. Kıbrıs’ın Manevi Mimarları, Lefkoşa: KISBÜ, 2016, 96 s.
 26. Mesnevi’den Hayvan Hikâyeleri. KISBÜ: İstanbul, 2017, 96 s.
 27. Bir Demet Reyhan Milhân Kızı Ümmü Harâm’ın Hâl Tercümesi Deste-bend-i Reyhân  der Terceme-i Ümmü Harâm binti Milhân. Ömer Said Güler ile birlikte. KISBÜ: İstanbul, 2017, 112 s.
 28. Kıbrıs’ın Manevi Atlası, Lefkoşa: KISBÜ, 2018, 184 s.
 29. Bulgaristan’ın Manevi Bekçileri. Balmed: İstanbul, 2018, 208 s.
 30. Türkçe Öğrenen Yabancılar İçin Türk Edebiyatı Antolojisi. Haz. İsmail Güleç, Bekir İnce, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları, 2018, 157 s.
 31.  Şiir, Şair ve Peygamber’e Dair, İstanbul: Ötüken Yayınları, 2018.
 32.  Güler Averbek ve Turgay Şafak ile birlikte. Gönül Erlerinin Vasıfları Emiri’nin Sıfatü’l-Aşıkin Tercümesi, İstanbul: Büyüyen Ay Yayınevi, 2019.
 33. Orta ve Kuzey Yunanistan Türbe ve Tekkeleri. İstanbul: Vakıf Araştırmaları Merkezi, 2019.
 • Editörlüğünü yaptığım kitaplar
 1. I. Avrupalı Türkler Anadili Eğitimi Çalıştayı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri (6 Haziran 2013 Sakarya Üniversitesi). yay. haz. İsmail Güleç, Bekir İnce. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, 2013.
 2. II. Avrupalı Türklerin Anadili Eğitimi Çalıştayı, İki Dilli ve Çok Dilli Eğitim Veren Öğretmenlerin Yeterlikleri 24 Nisan 2015 Ghent, yay. haz. İsmail Güleç, Bekir İnce, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yayınları, 2015.
 3. II. Türkçe Eğitimi Bölümleri Çalıştayı: Lisansüstü Eğitim-Dersler (19 Nisan 2013): Sakarya). yay. haz. İsmail Güleç, Alpaslan Okur. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, 2013.
 4. III. Türkçe Eğitimi Bölümleri Çalıştayı: Türkçe Öğretmeni Yeterliği. (11 Haziran 2015 Sakarya Üniversitesi). yay. haz. İsmail Güleç, Alpaslan Okur. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yayınları, 2015.
 5. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı. yay. haz. İsmail Güleç, Özcan Erkan Akgün, Mustafa Bayrakçı. Sakarya : Sakarya Üniversitesi, 2013.
 6. VII. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı. yay. haz. İsmail Güleç, Halil İbrahim Sağlam, Özcan Erkan Akgün. Sakarya : Sakarya Üniversitesi, 2015.
 7. II. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı 12 Haziran 2014. yay. haz. İsmail Güleç, Halil İbrahim Sağlam, Özcan Erkan Akgün. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, 2014.
 8. III. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı 12 Haziran 2014. yay. haz. İsmail Güleç, Halil İbrahim Sağlam, Özcan Erkan Akgün. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, 2014.
 9. IV. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı. yay. haz. İsmail Güleç, Halil İbrahim Sağlam, Özcan Erkan Akgün.  Sakarya: Sakarya Üniversitesi, 2015.
 10. Yurtdışında Türkçe-Türk kültürü eğitmen ve öğretmeni yetiştirme-geliştirme programı (ders notları). yay. haz. İsmail Güleç, Alpaslan Okur. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014.
 11. 1st International Symposium of Teaching Turkish as a Foreign Language, ed. İsmail Güleç, Bekir İnce, Peter Lang: Frankfurt, 2016.
 12. III. Avrupalı Türkler Anadili Eğitimi Çalıştayı: (21 Mayıs 2013 Münih). yay. haz. Alpaslan Okur, İsmail Güleç, Sakarya: Sakarya Üniversitesi, 2016.
 13. Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Araştırmalar, yay. haz. Alpaslan Okur, Bekir İnce, İsmail Güleç. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, 2016.
 14. Kıbrıs’ın Fethi ve Hala Sultan, haz. İsmail Güleç, Haşim Şahin. Lefkoşa: Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, 2017.
 15. Research in Second Language Education Certain Studies on Turkish Education as the Second Language, ed. İsmail Gulec, Alpaslan Okur, Bekir İnce, Berlin: Peter Lang Edition, 2017. (ISBN 978-3-631-74658-5)
 16. Adalarda Türk-İslam Kültürü, haz. İsmail Güleç, Oğuz Karakartal. Lefkoşa: Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, 2018.
 17. Research in Second Language Education Certain Studies on Turkish Education as the Second Language, ed. İsmail Gulec, Alpaslan Okur, Bekir İnce, Berlin: Peter Lang Edition, 2017. (ISBN 978-3-631-74658-5)
 18. Sürgün Bir Şeyhe Armağan Atpazari Kutup Osman Efendi. Ed. İsmail Güleç, Ali Namlı, Ömer Said Güler, İstanbul: KİSBU, 2019, s. 165-175.
 19. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yeni Yönelimler New Trends in Teaching Turkish as a Foreign Language. 5. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi 5th International Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language 25-26 Haziran 2019 Athena. Ed. İsmail Güleç, Eleni Sella, Alpaslan Okur, Bekir İnce. Sakarya: Sakarya Üniversitesi TÖMER Yayınları, 2019.

 

Tercümelerim

Finch, Roger. Tepegöz, Oedipus, Bodoncar Moğolların Gizli Tarihi'ndeki Efsanevi Unsurlar. Çev. İsmail Güleç. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2020, 88 s.

........Kitaplarım........

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

© 2005 - 2019 İsmail Güleç